Smart Future Expo

Premier Events Group

Sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirebilmek, uluslararası arenada rekabet gücünü artırabilmek için bilim ve teknolojinin çıktılarını tüm iş dünyasına taşımak birinci önceliğimiz olmalı. İşte bu noktada Smart Future Expo Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi, ülkemizde ve ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi bölgede bilim ve teknolojinin yaygınlaşmasını sağlamak, bilim ve teknoloji üretimini desteklemek, ülkelerarası bilim ve teknoloji işbirliğini artırmak ve geliştirmek noktasında teknoloji kullanan ve geliştiren tüm profesyonelleri bir araya getirecek.

Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi, aynı zamanda ülkemizde her bir bireyin, kamu kuruluşlarının ve özel sektörün milli ve yerli teknoloji kullanması ve üretmesinin özendirilmesi ve teşvik edilmesine katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda halihazırda ülkemizde geliştirilen teknolojilerin bölgesel pazarlarda alıcı bulması ve teknoloji ihracatını artırmayı hedefliyor.

Smart Future 2018

Geçtiğimiz yıl Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü’nün katılımı ile açılışı yapılan ve 6.000 üzerinde ziyaretçi ile geleceğe yön verecek akıllı teknolojiler alanında ses getiren “Smart Future Expo: Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi” bu yıl yine; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri ile 14-15 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı ‘Geleceğin Akıllı Teknolojileri’ etkinliği olan ‘’Smart Future Expo Zirve ve Sergisi’’; alanında lider bir platform oluşturarak, Türkiye’nin gelişen ekonomisi, sanayisi ve iş dünyası ile global ekonomide söz sahibi olma vizyonuyla, kamu ve tüm sektörlerde izlenmekte olan çok yönlü ve boyutlu gelişmeleri, dünyayı ve toplumları dönüştüren yeni dönüşümü geniş kitleler ile buluşturuyor ve geleceğimizi görmemizi sağlıyor.

Akıllı Teknolojiler çatısı altında, Sanayinin Dönüşümü, Akıllı Şehirler, Enerjinin Geleceği ve Girişimcilik temalarının eş zamanlı olarak işlendiği; Bilişim, Yazılım, Elektronik, Şehircilik sektörleri başta olmak üzere gelişen IoT, Yapay Zeka, Bulut Bilişim, Büyük Veri gibi geleceğin dünyasını şekillendirecek konulara odaklanan etkinlik; hem sergi alanında hem de eş zamanlı düzenlenen konferanslarla ekonominin yarınına ışık tutacak bir platform oluşturuyor. Smart Future Expo’18 Sanayinin Dönüşümü ekseninde Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) ve Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD)’nin desteklerini alırken; diğer temaları için üniversiteler ve sektörel kurumların desteği ve katılımı ile akıllı gelecek ekosistemini kurgulamayı hedefliyor.

PEG tarafından organize edilecek olan zirve ve sergi iki gün boyunca 10.000 üzerinde ilgili profesyonel ziyaretçi, 150 konuşmacı ve 100 üzerinde fuar katılımcısı bekleniyor.

Detaylı bilgi için: smartfutureexpo.com